Vidusa control regenboog paraplu
Vidusa V

Control

Als organisatie wil je in control zijn, maar wat houdt dit eigenlijk in? En hoe monitor je of je in control bent en, net zo belangrijk, ook in control blijft?

Van overheidsorganisaties wordt vanaf de jaarrekening 2021 verwacht dat zij een rechtmatigheidsverklaring of in control statement afgeven. Wat houdt dit in en wat moet er gebeuren om zo’n verklaring af te kunnen geven?

Het ‘in control’ zijn van organisaties is onderwerp van gesprek op de vele tafels van de organisatie zelf, raden of andere betrokken partijen en van de controlerend accountant. Zeker ook sinds de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de rechtmatigheid van het ‘sociaal domein’ hier nog eens extra aandacht aan gegeven. En, toevallig of niet, ‘in control’ komen of zijn is eigenlijk ook de rode draad door mijn CV. Dit betekent dat ik zeker op dit vlak uw organisatie van dienst kan zijn als u, net als vele in de sector, ook dergelijke vraagstukken heeft.

CONTACT

Ik kom graag bij u op de koffie voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.
Vul uw gegevens hieronder in en ik neem contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om contact met u op te nemen.