Vidusa logo

Ondersteuning van (non-profit) organisaties op het gebied van bedrijfsvoering en control.

Mijn kennis en ervaring

Ik ben er van overtuigd dat naast kennis en ervaring aandacht voor de betrokkenen
een belangrijke factor is doelen te behalen.”

Even voorstellen….

Angelique van Heumen - Viguurs RA

Vidusa control regenboog paraplu

Control

Als organisatie wil je in control zijn, maar wat houdt dit eigenlijk in? En hoe monitor je of je in control bent en, net zo

MEER INFO
Vidusa teamwork

Consulting

Consulting betekent voor mij nooit alleen een advies. Het gaat naar mijn mening om het totaal van inventarisatie (wat is de adviesvraag en het kader),

MEER INFO

Project & Proces­management

Veel werkzaamheden zijn gebaat bij een projectmatige aanpak. Heldere definiëring en uitgangspunten zorgen voor een grotere kans van slagen en daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden.

MEER INFO

Interim

Als de interne organisatie niet toereikend is om projecten zelf uit te voeren, waardoor consulting niet voldoende is, kunnen we ook altijd spreken over een

MEER INFO
Vidusa V

Control

Als organisatie wil je in control zijn, maar wat houdt dit eigenlijk in? En hoe monitor je of je in control bent en, net zo belangrijk, ook in control blijft?

Van overheidsorganisaties wordt vanaf de jaarrekening 2021 verwacht dat zij een rechtmatigheidsverklaring of in control statement afgeven. Wat houdt dit in en wat moet er gebeuren om zo’n verklaring af te kunnen geven?

Het ‘in control’ zijn van organisaties is onderwerp van gesprek op de vele tafels van de organisatie zelf, raden of andere betrokken partijen en van de controlerend accountant. Zeker ook sinds de decentralisatie van de jeugdzorg heeft de rechtmatigheid van het ‘sociaal domein’ hier nog eens extra aandacht aan gegeven. En, toevallig of niet, ‘in control’ komen of zijn is eigenlijk ook de rode draad door mijn CV. Dit betekent dat ik zeker op dit vlak uw organisatie van dienst kan zijn als u, net als vele in de sector, ook dergelijke vraagstukken heeft.

Vidusa V

Consulting

Consulting betekent voor mij nooit alleen een advies. Het gaat naar mijn mening om het totaal van inventarisatie (wat is de adviesvraag en het kader), uitwerking van mogelijke varianten en ondersteuning bij het kiezen van de beste variant. Natuurlijk kan ik ook ondersteunen bij de implementatie, maar ik ben van mening dat dit dan altijd in samenwerking gaat met de bestaande organisatie. Combinatie van kennis en kunde van buiten met de betrokkenheid en kennis van interne processen leidt naar mijn mening tot het beste resultaat.

Voorbeelden van adviesvragen die ik met succes heb afgerond:

  • Optimalisaties van bedrijfsprocessen
  • Pakketkeuzes
  • Quick scans
  • Risicoanalyses
  • Optimalisatie van de P&C cyclus
Vidusa V

Project & Proces­management

Veel werkzaamheden zijn gebaat bij een projectmatige aanpak. Heldere definiëring en uitgangspunten zorgen voor een grotere kans van slagen en daadwerkelijke afronding van de werkzaamheden. Mijn ervaring met projectmatig werken betreft projecten als verbetering van de P&C cyclus, het opzetten van managementrapportages, de implementatie van financiële systemen, digitalisering van HRM-salaris systemen en harmonisatieprojecten.


Processen en procesmatig werken zijn van groot belang om uw organisatie goed te laten functioneren. Zijn uw processen nog wel passend bij uw organisatie en visie? En hoe organiseer je procesverbetering in je organisatie?

Vidusa V

Interim

Als de interne organisatie niet toereikend is om projecten zelf uit te voeren, waardoor consulting niet voldoende is, kunnen we ook altijd spreken over een interim positie. Ik kan dan leiding, sturing of uitvoering geven aan verbeteringen, veranderingen of bijvoorbeeld om een project realiseren.

Ook een tijdelijke vervanging van een van uw medewerkers behoort tot de mogelijkheden.

CONTACT

Ik kom graag bij u op de koffie voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.
Vul uw gegevens hieronder in en ik neem contact met u op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen, maar alleen gebruikt om contact met u op te nemen.